O společnosti

UEP a.s.

Společnost UEP, a. s., byla založena v roce 1991. Počínaje rokem 1999 se zabývá bezpečnostními řešeními informačních systémů postavenými na kryptografii. Od roku 2000 spolupracuje se společností SECUDE a v roce 2001 se stává SECUDE partnerem. UEP dodává na český a slovenský trh bezpečnostní řešení pro informační systémy z vlastní dílny a z dílny partnera SECUDE, včetně konzultací a implementace. Rěšení se zabývají implemantací bezpečnostních optaření jako je šifrování, elektronické podepisování včetně potřebné bezpečnostní infrastruktury. (více o řešeních)

SECUDE

Náš partner, společnost SECUDE je přední světový dodavatel bezpečnostních řešení a specialista na zabezpečení SAP systémů. Funkčnost šifrovacích mechanizmů uvnitř SAP R/3 byla vyvinuta ve spolupráci SAP AG a SECUDE. V roce 2011 proběhla akvizice SECUDE divize vývoje a SAP relevantních produktů SECUDE společností SAP AG, následně firma SAP AG produkty SECUDE transformovala do svého nového produktu SAP NetWeaver® Single Sign-On. Firma SECUDE je v soušasné době SAP Value-added Reseller pro produkt SAP NetWeaver® Single Sign-On. (více o SECUDE)

Oblasti řešení


Dodáváme řešení pro implementaci bezpečnostních opatření v informačních systémech (IS) a aplikacích, dále také vývoj a konzultace v oblasti optimalizace a správy tenkých terminálů atd. Ačkoliv bezpečnostní řešení vždy určitou měrou omezují koncového uživatele IS, dbáme na „uživatelskou přívětivost“ námi dodávaných řešení.

Můžeme Vám poskytnout řešení v těchto oblastech:


SAP security:

Single Sign-On, eSignature v prostředí SAP (SSF, PDF signature), RFC SNC zabezpečená komunikace, SmartCards pro SAP prostředí, PKI pro SAP prostředí.

PKI (Public Key Infrastructure):

Kompletní implementace PKI; Interní CA /MS CA; UEP SC Management; UEP SCLogon; UEP SCHelpdesk; Duální SC pro přístupové sytémy a přístup do počítačových sítí; Dodávky karet, čteček a speciálního HW; Inetgrace korpodátních a ne-korporátních PKI; Serverové bezpečné úložiště UEP NetToken.

Thin terminals:

Nastavení, balíčkování, scripty a optimalizace; Management a deployment; Linux, Wyse atd.; Iplmenentace SmartCards, SC readers.

Speciální vývoj:

C++; Kryptografie; RFC připojení do SAP; OS: Win,Linux,AIX, a jiné Ux.

HR security:

>různé apliakce zabezpečení pro HR, e-podepisování dokumentů.

SECUDE produkty:

autentizace a šifrování disků, autentizace a šifrování složek atd. (viz Secude)

Další:

UEP Secure Proxy, UEP SignVetrify, UEP PDFSign.